Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w
Goleniowie ul. Zakładowa 3, 72-100 Goleniów.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w PUP Goleniów – iod@pupgoleniow.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ustawowych zadań publicznych, określonych w przepisach prawa, w tym, Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i innych ustaw realizowanych w PUP Goleniów.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnione podmioty.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt PUP Goleniów.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy.
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kolanowski Jarosław
(2018-05-28 09:04:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Kolanowski Jarosław
(2018-05-28 09:04:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki